Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Papradno

Pozícia:

Vychovávateľ/vychovávateľka v školskom klube detí, zastupovanie MD

Úväzok:

čiastočný

Dátum nástupu:

1.9.2021

Požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní (kópie) a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, Papradno 312, 018 13 Papradno
Mail: zs@zspapradno.edu.sk
Telefonický kontakt: 042/43 93 361, 0903 697 998

dedina roka 2019