Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Ing. Roman Španihel, starosta obce Papradno v zmysle § 8 zákona NR SR č. 180/2004  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utvára 2 okrsky:

a/ okrsok číslo 1 so sídlom v zasadačke obecného úradu na prízemí, Papradno č. 315

- pre voličov z čísla domu 0 – 599

b/ okrsok číslo 2 so sídlom v zasadačke obecného úradu na I. poschodí, Papradno č. 315

-     pre voličov z čísla domu 600 a viac.

 

V Papradne 28.01.2019