Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Papradno

Stiahnuť [PDF - 2 798,44 kB]

dedina roka 2019