Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - program starostlivosti o lesy pre lesný celok Papradno

Stiahnuť [PDF - 1 338,69 kB]

dedina roka 2019