Zmluvy

Filter
Číslo Názov Zmluvná strana Dátum zverejnenia Cena
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve TENDERnet s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
03.10.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 04.10.2019
Stiahnuť [PDF - 378,30 kB]
9/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku Spevácky a divadelný krúžok
Papradno 312, 018 13
12.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.02.2019
Stiahnuť [PDF - 624,84 kB]
8/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku Futbalové družstvo starších pánov
Papradno 1041, 018 13
13.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 14.02.2019
Stiahnuť [PDF - 625,66 kB]
7/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku MO SČK v Papradne
018 13 Papradno
06.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.02.2019
Stiahnuť [PDF - 611,96 kB]
6/A/2019 Zmluva o výkone štatutárneho auditu APX k.s.
Hliny 1299/122, P.O.BOX 124, 017 01 Považská Bystrica
06.06.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 647,84 kB]
6/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku DFSk Podžiaranček
Papradno 312, 018 13
06.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.02.2019
Stiahnuť [PDF - 614,03 kB]
5/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku FSk Podžiaran
Papradno 315, 018 13
06.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.02.2019
Stiahnuť [PDF - 636,58 kB]
4300122561 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
18.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.12.2019
Stiahnuť [PDF - 2 222,46 kB]
4/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku ZO Jednoty dôchodcov v obci Papradno
018 13 Papradno
15.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 16.02.2019
Stiahnuť [PDF - 620,24 kB]
4-1/2019 Zmluva o dielo 4-1/2019 DK TRADE, s.r.o.
Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica
12.04.2019 83 290,50 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.04.2019
Stiahnuť [PDF - 8 155,72 kB]
3/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku SZZP Papradno
018 13 Papradno
06.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.02.2019
Stiahnuť [PDF - 625,88 kB]
3.7.2019 Kúpna zmluva Mária Bašová
Papradno 1259
04.07.2019 348,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 05.07.2019
29.10.2019 Kúpna zmluva Marta Potocká
Považská Bystrica
29.10.2019 2 430,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 30.10.2019
Stiahnuť [PDF - 2 594,06 kB]
282/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
18.09.2019 10 000,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.09.2019
Stiahnuť [PDF - 682,56 kB]
27.11.2019 Kúpna zmluva Ladislav Klabník a Oľga Klabníková
Papradno 669
27.11.2019 203,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 28.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 582,14 kB]
2019/0644 Zmluva o poskytnutí grantu Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
02.08.2019 2 154,70 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 03.08.2019
Stiahnuť [PDF - 6 359,35 kB]
20.11.2019 Kúpna zmluva Jana Žilinčíková
Papradno 187
20.11.2019 513,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 21.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 544,97 kB]
2/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku Klub dôchodcov pri OÚ Papradno
018 13 Papradno
06.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.02.2019
Stiahnuť [PDF - 622,61 kB]
16.12.2019 Kúpna zmluva Ing. Daniel Hupka
Papradno 1042
16.12.2019 240,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 17.12.2019
Stiahnuť [PDF - 2 308,16 kB]
134454 08U01 Zmluva č.134454 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
24.06.2019 50 000,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 25.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 164,23 kB]
1267/2019-M_ODFSS Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
05.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 06.02.2019
Stiahnuť [PDF - 6 832,49 kB]
10/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku STK Dalas Papradno
Papradno 508, 018 13
12.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.02.2019
Stiahnuť [PDF - 645,86 kB]
10.10.2019 Kúpna zmluva Peter Hrnčík
Jasenica 335
10.10.2019 38,50 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 11.10.2019
05/A/2019 Zmluva o výkone štatutárneho auditu APX k.s.
Hliny 1299/122, P.O.BOX 124, 017 01 Považská Bystrica
06.06.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 681,15 kB]
04/2019 Zmluva o výkone stavebného dozoru č. 04/2019 JAGCON s.r.o.
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
12.11.2019 2 520,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 938,73 kB]
ZoD 9/2019 Zmluva o dielo 9/2019 SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
18.11.2019 19 650,50 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.11.2019
Stiahnuť [PDF - 2 483,73 kB]
Darovacia zmluva Viliam Klabník
Papradno 421
28.10.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 29.10.2019
Stiahnuť [PDF - 1 877,37 kB]
Kúpna zmluva-kúpa pozemkov KNE 9707/3, 9707/4 Viera Teplanová
Orolové 78, Pov.Bystrica
16.08.2019 7 007,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 17.08.2019
Stiahnuť [PDF - 1 238,50 kB]
Kúpna zmluva s vecným bremenom COOP Jednota Čadca
Palárikova 87, Čadca
12.06.2019 13 400,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.06.2019
Zobrazené 51 - 79 / 79
« 1 2 »
dedina roka 2019