Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 26.04.2017 |

Stiahnuť [PDF - 349,41 kB]

Zmena prílohy č. 1 schválená 21.06.2017

dedina roka 2019