VZN obce Papradno č. 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014

Stav: platný | Dátum účinnosti: 01.01.2014 |

Stiahnuť [PDF - 75,74 kB]

dedina roka 2019