VZN obce Papradno č. 3/2013 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 01.09.2013 |

Stiahnuť [PDF - 1 432,85 kB]

dedina roka 2019