VZN o o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 01.02.2023 |

Stiahnuť [PDF - 624,80 kB]

dedina roka 2019