VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Stav: platný | Dátum účinnosti: 17.06.2016 |

Stiahnuť [PDF - 472,83 kB]

dedina roka 2019