VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Stav: platný | Dátum účinnosti: 01.02.2013 |

Stiahnuť [PDF - 205,66 kB]

dedina roka 2019