VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2013

Stav: platný | Dátum účinnosti: 01.01.2013 |

Stiahnuť [PDF - 407,43 kB]

dedina roka 2019