VZN 4/2016 Dodatok k VZN č. 3/2015, ktorým sa objasňujú niektoré pojmy záväznej časti „Územného plánu obce Papradno (ÚPN-O Papradno)“

Stav: platný | Dátum účinnosti: 22.09.2016 |

Stiahnuť [PDF - 372,58 kB]

dedina roka 2019