VZN 2/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 25.07.2018 |

Stiahnuť [PDF - 503,18 kB]

dedina roka 2019