VZN 2/2017 o zrušení Základnej školy, Papradno 312 a jej súčastí, Materskej školy, Papradno 372 a jej súčastí a zriadení Základnej školy s materskou školou, Papradno 312 a jej súčastí

Stav: platný | Dátum účinnosti: 14.12.2017 |

Stiahnuť [PDF - 306,34 kB]

dedina roka 2019