VZN 2/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Stav: platný | Dátum účinnosti: 19.05.2016 |

Stiahnuť [PDF - 243,23 kB]

dedina roka 2019