VZN 1/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 18.07.2019 |

Stiahnuť [PDF - 512,44 kB]

dedina roka 2019