Všeobecne záväznom nariadení o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Papradno

Stav: návrh | Dátum účinnosti: 26.06.2020 |

Stiahnuť [PDF - 397,65 kB]

dedina roka 2019