Všeobecne záväznom nariadení o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 23.07.2020 |

Stiahnuť [PDF - 398,11 kB]

dedina roka 2019