Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov

Stav: platný | Dátum účinnosti: 05.11.2004 |

Stiahnuť [PDF - 1 312,75 kB]

dedina roka 2019