Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 3/2023 o  miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Stav: platný | Dátum účinnosti: 15.12.2023 |

Stiahnuť [PDF - 241,20 kB]

dedina roka 2019