Všeobecne záväzné nariadenie Obce Papradno č. 3/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 15.12.2022 |

Stiahnuť [PDF - 915,92 kB]

dedina roka 2019