Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 2/2023 o miestnych daniach

Stav: platný | Dátum účinnosti: 15.12.2023 |

Stiahnuť [PDF - 252,25 kB]

dedina roka 2019