VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrad za poskytované sociálne služby

Stav: návrh | Dátum účinnosti: 06.05.2024 |

Stiahnuť [PDF - 222,40 kB]

dedina roka 2019