NÁVRH VZN obce Papradno č. 1/2014 o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v bytoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu sociálneho bývania

Stav: platný | Dátum účinnosti: 20.11.2014 |

Stiahnuť [PDF - 138,70 kB]

dedina roka 2019