Dodatok č.3 k VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Stav: platný | Dátum účinnosti: 01.01.2020 |

Stiahnuť [PDF - 238,98 kB]

dedina roka 2019