Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejného pohrebiska v obci Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 15.12.2016 |

Stiahnuť [PDF - 188,87 kB]

dedina roka 2019