Dodatok č. 1 Všeobecne záväznému nariadeniu o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 29.09.2020 |

Stiahnuť [PDF - 234,80 kB]

dedina roka 2019