Dodatok č. 1 k VZN o chove, vodení a držaní psov

Stav: platný | Dátum účinnosti: 05.11.2008 |

Stiahnuť [PDF - 186,58 kB]

dedina roka 2019