Dodatok č. 1 k VZN č.5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi platného od 01. 01. 2014

Stav: platný | Dátum účinnosti: 21.11.2014 |

Stiahnuť [PDF - 69,39 kB]

dedina roka 2019