Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Stav: platný | Dátum účinnosti: 16.12.2015 |

Stiahnuť [PDF - 195,89 kB]

dedina roka 2019