Zmluvy

Filter
Číslo Názov Zmluvná strana Dátum zverejnenia Cena
Dodatok k Zmluve zo dňa 19.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov PhantomArt s.r.o.
Papradno 307, 018 13 Papradno
19.12.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.01.2019
Stiahnuť [PDF - 479,19 kB]
Z201852691 Zmluva o poskytovaní služieb Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
12.12.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.12.2018
Stiahnuť [PDF - 12 902,61 kB]
Zmluva zo dňa 19.12.2018 Rekapitulácia preddavkových platieb Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
19.12.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 20.12.2018
Stiahnuť [PDF - 933,88 kB]
Zmluva zo dňa 25.4.2018 Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17, Bratislava
30.04.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.05.2018
Stiahnuť [PDF - 468,70 kB]
Dodatok č. 2 EOZ - 195-02-2015-DO Dodatok č. 2 k Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve ENVIROPOL SK s.r.o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
27.12.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 28.12.2018
Stiahnuť [PDF - 639,83 kB]
Zmluva zo dňa 13.12.2018 Zmluva o umeleckom vystúpení Dalibor Janda
Kamenická 39/303, 017 00 Praha 7, ČR
19.12.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 20.12.2018
Stiahnuť [PDF - 1 303,05 kB]
1/2018/MK Zmluva o dielo 1/2018/MK Martin Klabnik
Papradno 679, 018 13 Papradno
14.11.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 15.11.2018
Stiahnuť [PDF - 716,61 kB]
Zmluva zo dňa 12.12.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Juraj Mišutka
Hvozdnica 382, 013 56 Hvozdnica
12.12.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.12.2018
Stiahnuť [PDF - 1 487,99 kB]
Zmluva zo dňa 19.12.2018 Dohoda - rekapitulácia preddavkových platieb/vyúčtovacích faktúr Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
19.12.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 20.12.2018
Stiahnuť [PDF - 961,47 kB]
Dodatok č. 2 zo dňa 14.11.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Jana Šamajová
Papradno 1526, 018 13 Papradno
14.11.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 15.11.2018
Stiahnuť [PDF - 593,96 kB]
Dodatok 2 k zmluve zo dňa 14.11.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov Jozefína Balejová
Stupné 155, 018 12 Brvnište
15.11.2018 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 16.11.2018
Stiahnuť [PDF - 1 023,35 kB]
IROP-Z-302021H964-221-10 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302021H964-221-10 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
16.11.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 17.11.2018
Stiahnuť [PDF - 2 076,91 kB]
Lincenčná zmluva zo dňa 26.10.2018 Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
29.10.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 30.10.2018
Stiahnuť [PDF - 1 050,08 kB]
Dodatok č. 1291/16/30-D1 Dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu 1291/16/30 Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
24.10.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 25.10.2018
Stiahnuť [PDF - 1 100,68 kB]
Dodatok č. 7 k Zmluve 30/2012 Dodatok č. 7 k Zmluve č. 30/2012 Biomasa, združenie právnických osôb
Kysucký Lieskovec 734, 023 34
24.10.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 25.10.2018
Stiahnuť [PDF - 1 104,51 kB]
Zmluva zo dňa 5.10.2018 Dodatok k zmluve o dielo Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
17.10.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 18.10.2018
Stiahnuť [PDF - 806,72 kB]
S180400018 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18, 900 51 Zohor
28.09.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 29.09.2018
Stiahnuť [PDF - 1 608,62 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena S.Bubelová, I.Magdech 18.09.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.09.2018
Stiahnuť [PDF - 3 145,11 kB]
Zmluva zo dňa 24.07.2017 Nájomná zmluva - nebytové priestory v KD Ľubomíra Lapúniková
Brvnište 268, 018 12 Brvnište
25.07.2018 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 26.07.2018
Stiahnuť [PDF - 314,60 kB]
ZoN zo dňa 24.7.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Ľubomíra Majčiníková
Papradno 1526, 018 13 Papradno
31.07.2018 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.08.2018
Dátum ukončenia: 31.08.2018
Stiahnuť [PDF - 513,96 kB]
Dodatok č.1 zo dňa 18.7.2018 Dodatok k Rámcovej zmluve 08/2016 ZA Zberné suroviny Žilina, a.s.
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
31.07.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.08.2018
Stiahnuť [PDF - 206,20 kB]
Zmluva zo dňa 31.7.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov HT sprav PB, s.r.o.
Nábrežná 2969, 017 01 Považská Bystrica
31.07.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.08.2018
Stiahnuť [PDF - 1 164,88 kB]
Zmluva zo dňa 25.5.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov HT sprav, s.r.o.
Nábrežná 2969, 017 01 Považská Bystrica
25.05.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 26.05.2018
Stiahnuť [PDF - 1 229,27 kB]
Mandátna zmluva 2/2018/HT PB Mandátna zmluva 2/2018 HT PB HT sprav PB, s.r.o.
Nábrežná 2969, 017 01 Považská Bystrica
31.07.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.08.2018
Stiahnuť [PDF - 1 299,99 kB]
Zmluva zo dňa 18.7.2018 Nájomná zmluva bytovky 1526 Ivana Šamajová a Milan Šamaj
Papradno
23.07.2018 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.08.2018
Stiahnuť [PDF - 1 565,40 kB]
Zmluva zo dňa 23.7.2018 Nájomná zmluva bytovky 1518 Karol Truchlik
Považská Bystrica
23.07.2018 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.08.2018
Stiahnuť [PDF - 1 533,15 kB]
Zmluva č. 22/A/2018 Zmluva o výkone štatutárneho auditu APX k.s.
Hliny 1299/122, P.O.BOX 124, 017 01 Považská Bystrica
23.07.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 24.07.2018
Stiahnuť [PDF - 1 641,74 kB]
Zmluva zo dňa 13.7.2018 Nájomná zmluva bytovky 1526 Peter Hodoník a Katarína Hodoníková 17.07.2018 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.08.2018
Stiahnuť [PDF - 1 473,20 kB]
Zmluva zo dňa 9.7.2018 Nájomná zmluva bytovky 1518 Ján Hrbál a Monika Hrbálová 17.07.2018 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.08.2018
Stiahnuť [PDF - 1 472,59 kB]
Zmluva zo dňa 4.7.2018 Nájomná zmluva bytovky 1518 Iveta Hrebičíková 17.07.2018 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.08.2018
Stiahnuť [PDF - 1 465,83 kB]
Z-D-2018-000839-00 Dohoda o spolupráci Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
16.07.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 17.07.2018
Stiahnuť [PDF - 910,04 kB]
Z-D-2018-000838-00 Zmluva o výpožičke podperných bodov Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
16.07.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 17.07.2018
Stiahnuť [PDF - 5 270,21 kB]
Kúpna zmluva-Pavol Majšík, dod.č.1 Pavol Majšík
Papradno 1153
02.07.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 03.07.2018
2018/0440 Zmluva o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
20.06.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 21.06.2018
Stiahnuť [PDF - 3 575,51 kB]
KD 2/2018 Nájomná zmluva - kultúrny dom Považské osvetové stredisko
Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
19.06.2018 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 20.06.2018
Stiahnuť [PDF - 779,29 kB]
5/2018 Zmluva o poskytnutí príspevku FSk Podžiaran
Papradno 315, 018 13
06.06.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.06.2018
Stiahnuť [PDF - 538,33 kB]
OÚ 2/2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Solutions, s.r.o.
Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava
13.06.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 14.06.2018
Stiahnuť [PDF - 5 110,44 kB]
7/2018 Zmluva o poskytnutí príspevku MO SČK v Papradne
018 13 Papradno
08.06.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 09.06.2018
Stiahnuť [PDF - 494,65 kB]
6/2018 Zmluva o poskytnutí príspevku DFSk Podžiaranček
Papradno 312
07.06.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 08.06.2018
Stiahnuť [PDF - 512,13 kB]
4/2018 Zmluva o poskytnutí príspevku ZO Jednoty dôchodcov v obci Papradno
018 13 Papradno
07.06.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 08.06.2018
Stiahnuť [PDF - 516,48 kB]
3/2018 Zmluva o poskytnutí príspevku SZZP Papradno
018 13 Papradno
07.06.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 08.06.2018
Stiahnuť [PDF - 524,78 kB]
2/2018 Zmluva o poskytnutí príspevku Klub dôchodcov pri OÚ Papradno
018 13 Papradno
08.06.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 09.06.2018
Stiahnuť [PDF - 493,62 kB]
1/2018 Zmluva o poskytnutí príspevku Turisti obce Papradno
Papradno 315
07.06.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 08.06.2018
Stiahnuť [PDF - 527,66 kB]
Zmluva zo dňa 6.6.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
12.06.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.06.2018
Stiahnuť [PDF - 1 319,88 kB]
06/A/2018 Zmluva o výkone štatutárneho auditu APX k.s. Považská Bystrica
Hliny 1299/122, P.O.BOX 124, 017 01 Považská Bystrica
12.06.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.06.2018
Stiahnuť [PDF - 1 489,13 kB]
Zmluva zo dňa 22.5.2018 Zmluva o odbornej technologickej pomoci BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
28.05.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 29.05.2018
Stiahnuť [PDF - 1 347,80 kB]
Zmluva zo dňa 4.5.2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Jana Šamajová
Papradno 1526, 018 13
09.05.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 10.05.2018
Stiahnuť [PDF - 1 298,15 kB]
Zmluva zo dňa 4.5.2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Jozefína Balejová
Stupné 155, 018 12 Brvnište
09.05.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.06.2018
Stiahnuť [PDF - 1 307,83 kB]
679/2018-M_ORF Zmluva o poskytnutí príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
29.03.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 30.03.2018
Stiahnuť [PDF - 9 680,15 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve z 30.6.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
20.03.2018 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 21.03.2018
Stiahnuť [PDF - 1 272,32 kB]
Zobrazené 1 - 50 / 62
« 1 2 »