Objednávky

Filter
Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Cena
1/2023 Demontáž vianočnej výzdoby a oprava svietidiel ELPAH s.r.o.
Papradno 940, 018 13 Papradno
30.01.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 306,90 kB]
3/2023 Fotokútik Mgr. Beáta Orbesová - phpto - design - web
Rozvodná 3198/13, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
30.01.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 316,84 kB]
4/2023 Tonery do tlačiarní PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica
10.02.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 75,73 kB]
5/2023 Kontrola a doplnenie chladiaceho plynu Ján Bednár, chladiarensky mechanik
Horný Moštenec 175, 017 01 Považská BYstrica
10.03.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 312,63 kB]
6/2023 Výmena siete na trampolínu ODRAZTO s.r.o.
Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín-Stráže
05.04.2023 0,00 €
Obecný úrad
7/2023 Uskutočnenie vyraďovacieho konania Alena Božiková
Stred 45/5, 017 01 Považská Bystrica
22.03.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 321,73 kB]
8/2023 Oprava kanalizačného zbereča VINKstav, s.r.o.
Jasenica 137, 018 17 Jasenica
27.03.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 322,40 kB]
9/2023 Tlač Polazníka PN print, s.r.o.
Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
03.04.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 284,37 kB]
10/2023 Vyhotovenie geometrického plánu PROMA INVEST, s.r.o.
Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina
03.04.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 321,19 kB]
11/2023 Skúšky a doklady k rozšíreniu vodovodu a kanalizácie DK TRADE, s.r.o.
Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica
11.04.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 328,65 kB]
12/2023 Rozšírenie verejného osvetlenia a oprava svietidiel ELPAH s.r.o.
Papradno 940, 018 13 Papradno
12.04.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 320,17 kB]
13/2023 Zemné práce Lupa-TERRA s.r.o.
Papradno 969
26.04.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 319,89 kB]
14/2023 Účinkovanie na 10. ročníku festivalu V srdci Javornikvo Obec Lúky
Lúky 105, 020 53 Lúky
13.06.2023 250,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 315,90 kB]
15/2023 Účinkovanie na 10. ročníku festivalu V srdci Javornikvo Občianske združenie Limbora
Prečín 304, 018 15 Prečín
13.06.2023 250,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 319,67 kB]
16/2023 Oprava cesty Kŕžel VINKstav s.r.o.
018 17 Jasenica 137
13.06.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 1 102,06 kB]
17/2023 Preprava kotla do budovy CSS MHML, s.r.o.,
018 13 Papradno 1176
13.06.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 1 066,34 kB]
18/2023 Účinkovanie na 10. ročníku festivalu V srdci Javornikvo Spolek Bzenecké drmolice
Zámecká 17, 696 81 Bzenec, Česká republika
19.06.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 325,51 kB]
19/2023 Reprezentačné predmety na festival GRADIM, s.r.o.
Rozkvet 2067/150, 017 01 Považská Bystrica
19.06.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 310,76 kB]
20/2023 Údržba obecnej budovy - obecný úrad Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
19.06.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 466,26 kB]
21/2023 Demontáž plynových kotlov Jozef Burdej
Papradno 661, 018 13 Papradno
19.06.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 248,76 kB]
22/2023 Odborná učebňa ZŠ s MŠ PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica
26.06.2023 24 480,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 317,66 kB]
23/2023 Výmena bytových vodomerov Energo AMR, spol. s r.o.
Nábrežná 2969. 017 01 Považská Bystrica
28.06.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 315,57 kB]
24/2023 Tlač Polazníka PN print, s.r.o.
Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
30.06.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 303,14 kB]
25/2023 Rekonštrukcia el. rozvodov v kotolni CSS ELPAH s.r.o.
Papradno 940, 018 13 Papradno
12.07.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 311,59 kB]
26/2023 Oprava svietidiel VO ELPAH s.r.o.
Papradno 940, 018 13 Papradno
12.07.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 314,75 kB]
27/2023 Revízia el. rozvodov ELPAH s.r.o.
Papradno 940, 018 13 Papradno
12.07.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 304,93 kB]
28/2023 Výroba a montáž drevenej podlahy Miroslav Burdej
Papradno 632, 018 13
12.07.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 307,42 kB]
29/2023 Aplikácia tepelnej izolácie TERM SPRAY Pawel Machaj
Bukovina-Osiedle 41, 34-721 Raba Wyžna
26.07.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 307,88 kB]
30/2023 Doplnenie projektovej dokumentácie Ing. Anna Koreníková
Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica
26.07.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 314,25 kB]
31/2023 Spomaľovač Qlines s.r.o.
Stred 2420, 017 01 Považská Bystrica
10.08.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 1 109,25 kB]
33/2023 Oprava svietidiel VO ELPAH s.r.o.
Papradno 940, 018 13 Papradno
02.10.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 285,27 kB]
34/2023 Tlač Polazníka PN print, s.r.o.
Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
02.10.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 275,14 kB]
35/2023 Oprava miestnej komunikácie VINKstav s.r.o.
018 17 Jasenica 137
09.10.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 325,68 kB]
36/2023 Kontrola a doplnenie chladiaceho plynu Ján Bednár, chladiarensky mechanik
Horný Moštenec 175, 017 01 Považská BYstrica
26.10.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 323,13 kB]
37/2023 Revízia bleskozvodov na bytovke 1518 ELPAH s.r.o.
Papradno 940, 018 13 Papradno
08.11.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 320,48 kB]
38/2023 Zemné a výkopové práce Peter Karlík
Stupné 6, 018 12 Brvnište
08.11.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 278,63 kB]
39/2023 Matričné tlačivá Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1, Bratislava
14.11.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 358,66 kB]
40/2023 Oprava plynového kotla Daniel Palko - GAZ-TERM
kpt. Nálepku 566, 017 01 Považská Bystrica
20.11.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 252,58 kB]
41/2023 Vystúpenie na hodoch Detský folklórny súbor Kornička
Karpatská 40, 911 01 Trenčín
21.11.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 266,51 kB]
42/2023 Objednávka fotovoltaika Obj. Juran energy
Ďurďové 69
22.11.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 287,44 kB]
43/2023 Popis porastov a plán hospodárskych opatrení Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica
29.11.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 271,91 kB]
44/2023 Gumová dlažba Intersystem EU, s.r.o.
Dukelská 295/34, 014 04 Bytča
18.12.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 256,71 kB]
45/2023 Tlač Polazníka PN print, s.r.o.
Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
19.12.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 264,41 kB]
46/2023 Spotrebný materiál na údržbu obecnej budovy Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
18.12.2023 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 441,70 kB]
Zobrazené 1 - 44 / 44
« 1 »
dedina roka 2019