Objednávky

Filter
Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Cena
61/2020 Tlač publikácie Coreta a.s.
S. Sakalovej 1428, 014 01 Bytča
18.12.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 336,38 kB]
60/2020 grafická úprava publikácie Autentické hodnoty Vladimír Šimík - GRAFIKA
Lánska 933/21-50, 017 01 Považská Bystrica
18.12.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 330,40 kB]
59/2020 Údržba obecnej budovy Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
18.12.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 311,61 kB]
58/2020 Údržba obecnej budovy Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
18.12.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 281,83 kB]
57/2020 Údržba obecnej budovy Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
18.12.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 588,86 kB]
56/2020 Tlač Polazníka PN print, s.r.o.
Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
18.12.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 310,10 kB]
55/2020 Reklamné predmety Sketch, s.r.o.
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
26.11.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 321,87 kB]
54/2020 Zhodnotenie odpadu Brantner Altgas s.r.o.
Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nad Váhom
26.11.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 321,09 kB]
53/2020 strava pre členov odberných miest Jozef Zdurienčík
Papradno 997, 018 13 Papradno
24.11.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 311,53 kB]
52/2020 oprava bleskozvodu ELPAH s.r.o.
Papradno 940, 018 13 Papradno
19.11.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 314,15 kB]
51/2020 Zhodnotenie odpadu Brantner Altgas s.r.o.
Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nad Váhom
19.11.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 318,46 kB]
50/2020 Zhodnotenie odpadu Brantner Altgas s.r.o.
Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nad Váhom
18.11.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 320,15 kB]
48/2020 strava pre členov odberných miest Jozef Zdurienčík
Papradno 997, 018 13 Papradno
10.11.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 308,97 kB]
47/2020 oprava dažďovej kanalizácie DK TRADE, s.r.o.
Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica
04.11.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 325,56 kB]
46/2020 strava pre členov odberných miest Jozef Zdurienčík
Papradno 997, 018 13 Papradno
03.11.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 311,63 kB]
45/2020 statický posudok AB REALITY, s.r.o.
Žilinská 895, 017 01 Považská Bystrica
26.10.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 312,70 kB]
44/2020 zemné a výkopové práce Lupa-TERRA s.r.o.
Papradno 969, 018 13
26.10.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 305,83 kB]
43/2020 Tonery do tlačiarní PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica
14.10.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 300,24 kB]
42/2020 Notebook a tlačiareň PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica
13.10.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 297,92 kB]
41/2020 Výmena radiátorov Jozef Burdej
Papradno 661, 018 13 Papradno
05.10.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 303,45 kB]
40/2020 Zhodnotenie odpadu Brantner Altgas s.r.o.
Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nad Váhom
07.10.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 298,55 kB]
39/2020 Odvoz odpadu Lupa-TERRA s.r.o.
Papradno 696, 018 13 Papradno
07.10.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 306,04 kB]
38/2020 Tlač Polazníka PN print, s.r.o.
Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
29.09.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 288,95 kB]
37/2020 Vymaľovanie priestorov ambulancie, prípravovne, čakárne Stanislav Novosad
Dolný Lieskov 296, 018 21 Dolný Lieskov
17.09.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 310,65 kB]
36/2020 Údržba obecnej budovy Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
16.09.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 541,39 kB]
35/2020 servisná prehliadky vozidla IVECO AUTO-IMPEX s.r.o.
Vlčie Hrdlo 68, 921 07 Bratislava
16.09.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 333,88 kB]
34/2020 Projektová dokumentácia Luk.arch., s.r.o.
Moravská 4312, 020 01 Púchov
17.08.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 304,56 kB]
33/2020 Statický výpočet Ing. Ján Ofúkaný
Mestečko 86, 020 52 Mestečko
17.08.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 303,64 kB]
32/2020 Matričné tlačivá Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1, 830 05 Bratislava
17.08.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 942,06 kB]
31/2020 Občerstvenie pre účinkujúcich a hostí Jozef Zdurienčík
Papradno 997, 018 13 Papradno
13.07.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 310,97 kB]
30/2020 Tlač Polazníka PN print, s.r.o.
Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
15.07.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 300,18 kB]
29/2020 Kompletáž elektroinštalácie Vladimír Hromadík
Papradno 962, 018 13 Papradno
06.07.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 305,05 kB]
28/2020 Čistenie kanála pri zbernom dvore Peter Karlík
Stupné 6, 018 12 Brvnište
15.06.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 287,05 kB]
25/2020 Montáž kazetového stropu Hladký a Bibiš, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
20.05.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 323,21 kB]
24/2020 prekládka vodovodného a odpadového potrubia Jozef Burdej
Papradno 661, 018 13 Papradno
20.05.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 321,66 kB]
23/2020 oprava elektroinštalácie, rozvodov a rozvodne v budove zdravotného strediska Vladimír Hromadík
Papradno 962, 018 13 Papradno
20.05.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 325,10 kB]
22/2020 Stolárske, tesárske a natieračské práce Vladimír Bašo
Papradno 650, 018 13
11.05.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 315,32 kB]
21/2020 Kontrola a doplnenie chladiaceho plynu Ján Bednár, chladiarensky mechanik
Horný Moštenec 175, 017 01 Považská BYstrica
11.05.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 320,42 kB]
20/2020 Zemné a výkopové práce Peter Karlík
Stupné 6, 018 12
07.05.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 314,57 kB]
19/2020 Komunitná záhrada LUHY zatrávňovacie tvárnice SADRO stavebné materiály
Orlové 281, 017 01 Považská Bystrica
07.05.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 332,48 kB]
18/2020 Komunitná záhrada LUHY_vyvýšené záhony Vladimír Bašo
Papradno 650, 018 13
07.05.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 364,82 kB]
17/2020 Komunitná záhrada LUHY_stromy,kry Daniela Smadišová, Rozličný tovar
Papradno 1089, 018 13 Papradno
07.05.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 321,42 kB]
16/2020 Prvky na detské ihrisko ELBAS s.r.o.
Hatné 1, 018 02 Hatné
23.04.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 318,62 kB]
15/2020 Geometrický plán na obecnú cestu PROMA INVEST, s.r.o.
Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina
15.04.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 304,05 kB]
14/2020 Odstránenie a odvoz zosunutej zeminy Peter Karlík
Stupné 6, 018 12 Brvnište
14.04.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 302,93 kB]
13/2020 Porez a opracovanie guľatiny Vladimír Bašo
Papradno 650, 018 13
01.04.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 303,03 kB]
12/2020 Tlač Polazníka PN print, s.r.o.
Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
01.04.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 299,58 kB]
11/2020 Oprava plynových kotlov Daniel Palko - GAZ-TERM
kpt. Nálepku 566, 017 01 Považská Bystrica
06.03.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 296,47 kB]
10/2020 Tlačivá Potvrdenie o pobyte Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1, 830 05 Bratislava
26.02.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 526,80 kB]
9/2020 Prehĺbenie kanálov Lupa-TERRA s.r.o.
Papradno 969, 018 13 Papradno
25.02.2020 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 297,96 kB]
Zobrazené 1 - 50 / 57
« 1 2 »
dedina roka 2019