Objednávky

Filter
Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Cena
44/2019 program na zber a evidenciu odpadov Barco Slovakia, spol. s r.o.
Nové Záhrady I 11
18.11.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 333,01 kB]
27/2019 verejné premietanie CinemArt SK, s.r.o.
Lamačská cesta 97. 841 03 Bratislava
13.08.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 325,35 kB]
24/2019 Kinematografické dielo CinemArt SK, s.r.o.
Lamačská cesta 97. 841 03 Bratislava
09.08.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 397,08 kB]
13/2019 Tlač bulletinu Coreta a.s.
S. Sakalovej 1428, 014 01 Bytča
07.06.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 339,93 kB]
38/2019 realizácia procesu verejného obstarávania CVO, s.r.o.
Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
07.10.2019 200,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 354,32 kB]
37/2019 realizácia procesu verejného obstarávania CVO, s.r.o.
Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
07.10.2019 200,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 354,14 kB]
43/2019 Hudobná produkcia Moštenanka Dychová hudba Mošteňanka
Dolný Moštenec 29, 017 01 Považská Bystrica
18.11.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 329,99 kB]
15/2019 Posúdenie rizika s faktorom práce a pracovného prostredia FM Consulting, spol. s r. o.
Ružová 1779/9, 020 01 Púchov
28.06.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 347,39 kB]
19/2019 Oprava komína na budove CSS Hladký a Bibiš, spol. s r.o.
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
10.07.2019 1 980,71 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 336,55 kB]
52/2019 Údržba obecnej budovy Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
30.12.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 291,77 kB]
51/2019 Údržba obecnej budovy Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
30.12.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 347,43 kB]
47/2019 Údržba obecnej budovy Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
18.11.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 585,31 kB]
46/2019 Údržba obecnej budovy Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
18.11.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 313,99 kB]
22/2019 Údržba obecnej budovy Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
10.07.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 638,97 kB]
21/2019 Údržba obecnej budovy Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
10.07.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 315,80 kB]
20/2019 Údržba obecnej budovy Iveta Balušíková, Hospodárske potreby a služby
Papradno 1094, 018 13 Papradno
10.07.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 327,57 kB]
36/2019 Kontrola a doplnenie chladiaceho plynu Ján Bednár, chladiarensky mechanik
Horný Moštenec 175, 017 01 Považská BYstrica
07.10.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 349,76 kB]
8/2019 Kontrola a doplnenie chladiaceho plynu Ján Bednár, chladiarensky mechanik
Horný Moštenec 175, 017 01 Považská BYstrica
09.05.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 316,72 kB]
4/2019 Kontrola a doplnenie chladiaceho plynu Ján Bednár, chladiarensky mechanik
Horný Moštenec 175, 017 01 Považská BYstrica
21.02.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 313,40 kB]
42/2019 Občerstvenie pre účinkujúcich a hostí Jozef Zdurienčík
Papradno 997, 018 13 Papradno
18.11.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 332,38 kB]
40/2019 Slávnostná recepcia Jozef Zdurienčík
Papradno 997, 018 13 Papradno
11.11.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 348,11 kB]
30/2019 Výroba kovových lavičiek Kováčstvo Juraj Šamaj
Papradno 793
12.09.2019 640,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 494,87 kB]
2/2019 Odstraňovanie kalamitnej situácie Lupa-TERRA s.r.o.
Papradno 969, 018 13 Papradno
21.01.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 320,10 kB]
6/2019 Spracovanie energetického auditu Mam plus, s.r.o.
SNP 1052/48, 018 41 Dubnica nad Váhom
01.03.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 284,16 kB]
28/2019 Nádoby na komunálny odpad MEVA - SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak
13.08.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 325,35 kB]
11/2019 Autobusová doprava Milan Štrbko
Hliníky 692/5, 017 01 Považská Bystrica
06.06.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 324,03 kB]
25/2019 Tonery do tlačiarní PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica
09.08.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 341,56 kB]
5/2019 Tonery do tlačiarní PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica
25.02.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 306,20 kB]
16/2019 Zemné práce a vývoz kompostoviska Peter Karlík
Stupné 6
03.07.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 338,06 kB]
7/2019 Zemné práce na oprave miestnej komunikácie Peter Karlík
Stupné 6, 018 12
08.03.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 314,01 kB]
1/2019 Odstraňovanie kalamitnej situácie Peter Karlík
Stupné 6
21.01.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 317,29 kB]
48/2019 Tlač Polazníka PN print, s.r.o.
Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
23.12.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 328,66 kB]
34/2019 Tlač Polazníka PN print, s.r.o.
Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
25.09.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 303,42 kB]
17/2019 Tlač Polazníka PN print, s.r.o.
Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
09.07.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 324,03 kB]
9/2019 Projektová dokumentácia na priechody pre chodcov Projart, spol. s r.o.
Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica
09.05.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 320,70 kB]
18/2019 Zverejnenie vyhlásenia výberového konania Redakcia Považskobystrických noviniek
Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
09.07.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 334,67 kB]
50/2019 Strava pre účinkujúcich SHR Anna Beníková
Papradno č. 308/1
30.12.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 336,07 kB]
45/2019 Cestovné tašky Sketch, s.r.o.
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
18.11.2019 488,48 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 329,38 kB]
26/2019 Oprava hydroizolácie Stavoinvest Slovakia, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 29/34, Považská Bystrica
09.08.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 302,78 kB]
33/2019 Doprava pre účinkujúcich na Ondrejovských hodoch Sun Bus s.r.o.
Palackého 88/8
24.09.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 308,64 kB]
32/2019 Vystúpenie skupiny Škrupinka Škrupinka Trenčín
Dolný Šianec 1013/1
24.09.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 323,06 kB]
39/2019 Matričné tlačivá Tlačiareň Ministerstva vnútra SR
Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
11.11.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 389,75 kB]
3/2019 Odstraňovanie kalamitnej situácie VINKstav, s.r.o.
Papradno 2, 018 13 Papradno
14.01.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 293,89 kB]
49/2019 rekonštrukcia elektroinštalácie Vladimír Hromadík
Papradno 962, 018 13 Papradno
23.12.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 331,41 kB]
41/2019 Oprava a montáž vianočného osvetlenia Vladimír Hromadík
Papradno 962, 018 13 Papradno
18.11.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 314,46 kB]
31/2019 Rozšírenie verejného osvetlenia Vladimír Hromadík
Papradno 962, 018 13 Papradno
12.09.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 496,79 kB]
10/2019 Oprava a kontrola vypínačov a svietidiel na bytovke 1518 Vladimír Hromadík
Papradno 962, 018 13 Papradno
15.05.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 298,96 kB]
12/2019 Grafické práce na bulletine Vladimír Šimík - GRAFIKA
Lánska 933/21-50, 017 01 Považská BYstrica
07.06.2019 0,00 €
Obecný úrad Stiahnuť [PDF - 306,44 kB]
Zobrazené 1 - 48 / 48
« 1 »
dedina roka 2019