Majetkové transfery

Filter
Predmet prevodu Nadobúdateľ Právny titul Právne účinky vkladu Dátum uzatvorenia
nenašli sa žiadne položky
« »
dedina roka 2019