Komisie obecného zastupiteľstva

Kultúrna komisia

predseda komisie: Oľga Klabníková

členovia komisie: Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Boris Balušík, Miroslav Zdurjenčík, Ing. Zuzana Burdejová

Majetková komisia

predseda komisie: Daniela Smädišová

členovia komisie: Anna Beníková, Hilda Jurčíková, Anna Hromadíková, Bc. Erika Piačková

Stavebná komisia

predseda komisie: Roman Vachalík

členovia komisie: Štefan Hatajčík, Rudolf Zboran, Ing. Tibor Zendek, Ján Dzurjaník, Ing. Anna Pozníková

Komisia obecného zastupiteľstva obce Papradno na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle zákona 357/2004 Z.z.

predseda komisie: Mgr. Milada Fortuníková

členovia komisie: Oľga Klabníková, Daniela Smädišová

dedina roka 2019