Turistické informácie

Okolitá príroda obce poskytuje priaznivé podmienky nielen pre život zveri, vtáctva a množstva druhov rastlín, ale aj turistickémi vyžitiu sa v zimnom i letnom období. Výborné podmienky pre turistiku poskytujú Javorníky, na úpätí ktorých v osade Podjavorník sa možno ubytovať počas celého roka v hoteli Podjavorník i v turistickej ubytovni Podjavorník. Priamo v obci ubytovanie ponúka agropenzión Grunt a najnovšie Koliba pod Hájom. Možnosť občerstvenia nájdeme v spomínaných zariadeniach ako aj v pohostinstvách Žiaranka, Bowling, Lucia, denný bar v kultúrnom dome a Papradňanka.

Turistická trasa Javorník

Javornícky hrebeň predstavuje malebné územie na hranici medzi Slovenskou a Českou republikou. História osídlenia tohto územia je výrazne vpísaná do rysov tunajšej valašskej krajiny. Pre svoju jedinečnosť sa toto územie stalo súčasťou dvoch chránených krajinných oblastí: CHKO Kysuce a CHKO Beskydy. Typická je mozaikovitá štruktúra krajiny s rozptýleným osídlením, striedajúcimi sa lúkami, pasienkami a lesmi. Turistická trasa Javorník je ideálnym miestom na jednodňovú turistiku v atrkatívnej oblasti Javorníkov. V rámci projektu podporeného z európskeho programu INTEREG IIIA sa financovalo vybudovanie turistických chodníkov nízkeho až stredného stupňa náročnosti, určených pre cyklistov a pre peších turistov, vhodných aj pre rodiny s ďeťmi. Trasa je vybavená besiedkami, vyhliadkovou rozhľadňou, informačnými tabuľami a kamennými ohniskami.

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Stredné Považie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk
dedina roka 2019