Okolie

Čertova skala

prírodný útvar v blízkosti obce Brvnište.

Manínska tiesňava

vápencový kaňon medzi Veľkým a Malým Manínom s množstvom krásnych morfologických útvarov. Je to najužší kaňon v strednej Európe.

Mapa

Kostolecká tiesňava

500 m dlhý najväčší skalný previs na Slovensku, ktorý vznikol zvetrávaním skalných vápencových stien.

Mapa

Súľovské skaly

krásne dielo prírody s množstvom skalných masívov, veží, ihiel, brán, okien, kvetov a živočíchov.

Mapa

Podskalský Roháč

národná prírodná rezervácia a výrazný skalný hrebeň s početnými skalnými útvarmi, oknami, tunelmi, ale aj mohutnými bralami s niekoľko metrov vysokými strmými až kolmými stenami.

Mapa

Strážov

komplex piatich vrcholov obsahuje zaujímavosti a krasové javy ako jaskyne, priepasti a dva vodopády.

Mapa

Vršatské bralá

národná prírodná rezervácia Vršatské bradlá obsahuje vápencový masív bradlového pásma Bielych Karpát so zachovalými skalnými a lesnými spoločenstvami teplomilných a horských druhov rastlín a živočíchov.

Mapa

Bosmany

predstavuje typickú ukážku bradlových foriem reliéfu. Jedná sa o tri samostatne stojace veže tvaru koláčov, nad ktorými dominuje bralo Skala, na hrebeni s výrazne vyvinutými hlbokými puklinovými škrapmi.

Mapa

Šarkania diera

60 metrová puklinová jaskyňa.

Mapa

Prečínska skalka

vápencová skala vytvorená vodou pri obci Prečín.

Mapa

 

dedina roka 2019