Úradná tabuľa

NázovDátum
Čerpanie dovolenky na stavebnom oddelení 15.08.2018
Čistenie komínov pred vykurovacím obdobím 15.08.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 15.8.2018 - porucha I 14.08.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 15.8.2018 - porucha II 14.08.2018
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 03.08.2018
Dočasná zmena úradných hodín Obecného úradu v Papradne 2018 30.07.2018
Cykloputulky aj v obci Papradno 15.07.2018
Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb 12.07.2018
Ponuka prenájmu nebytových priestorov v KD 11.07.2018
Oznam pre voličov 10.07.2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu 10.07.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 9.8.2018 10.07.2018
Nové povinnosti vlastníkov studní a žúmp 02.07.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 1.8.2018 29.06.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 2.8.2018 29.06.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 3.8.2018 29.06.2018
Dovolenka na stavebnom oddelení 22.06.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 19.06.2018
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18.06.2018
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 14.06.2018
Recyklácia skla 12.06.2018
Oznámenie o výrube drevín 12.06.2018
Oznámenie o výrube-SSE-Distribúcia Papradno-Mačiarová 31.05.2018
Ponuka prenájmu nebytových priestorov v KD 10.05.2018
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov 09.05.2018
Oznam pre občanov 04.05.2018
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 30.04.2018
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.04.2018
Vyhlásenie výberového konania 29.03.2018
Oznam pre záujemcov o nájom hrobového miesta 22.03.2018
Púť do Medžugoria 19.03.2018
Oznámenie o výrube stromov 06.03.2018
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05.03.2018
Výpočet EON za rok 2017 za opatrovateľskú službu 27.02.2018
Oznámenie o výrube stromov 30.01.2018
Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 2018 26.01.2018
Bezplatné právne poradenstvo 23.01.2018
Oznámenie o výrube stromov 15.01.2018

Archív minulých ročníkov

Chcete byť informovaný o nových úradných oznamoch?