Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Funkcie obecného úradu:

Kontaktné údaje

Obec Papradno
Papradno 315
018 13 Papradno

Fax: +421 42 439 33 79

E-mail: papradno@papradno.sk

Web: http://www.papradno.sk

GPS: 49°13'51" S 18°24'32" V

Fakturačné údaje

IČO: 00317594
DIČ: 2020684710
Bankové spojenie: VÚB a.s. Považská Bystrica
Číslo účtu: 20222372 / 0200

Úradné hodiny

Deň Úradné hodiny
Pondelok 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
Streda 7:30 - 11:30   12:00 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30     Nestránkový deň na úseku daní a evidencie obyvateľstva
Piatok 7:30 - 11:30   12:00 - 15:00

Kontakty

starosta obce
Ing. Roman Španihel
roman.spanihel@papradno.sk
+421 42 439 33 31 
+421 907 741 428

neuvoľnená zástupkyňa starostu
Ing. Viera Zboranová

hlavný kontrolór obce
Daniela Klabníková
daniela.klabnikova@papradno.sk
+421 42 439 33 52

samostatný odborný referent pre samosprávu obce
Bc. Peter Lališ
+421 42 439 33 79

stavebné oddelenie a evidencia pozemkov
Ján Dzurjaník
jan.dzurjanik@papradno.sk
+421 042 43 93 275

Katastrálny portál - umožňuje získať základné informácie z katastra nehnuteľností okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra, vyhľadávať je možné podľa čísla parciel, súpisného čísla budovy, listu vlastníctva.

účtovníctvo
Anna Hromadíková
anna.hromadikova@papradno.sk
+421 042 43 92 091

matrika a sociálne veci, daň z nehnuteľností
Lýdia Lališová
lydia.lalisova@papradno.sk
+421 042 43 93 352

evidencia obyvateľov, mzdové účtovníctvo
Hilda Jurčíková
hilda.jurcikova@papradno.sk
+421 042 43 93 352