VZN ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejného pohrebiska v obci Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 27.04.2007 |

Stiahnuť [PDF - 3 689,90 kB]

dedina roka 2019