VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Stav: platný | Dátum účinnosti: 16.12.2015 |

Stiahnuť [PDF - 298,38 kB]

dedina roka 2019