VZN č. 2/2021 o o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 15.12.2021 |

Stiahnuť [PDF - 624,16 kB]

dedina roka 2019