VZN 5/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Stav: platný | Dátum účinnosti: 16.12.2020 |

Stiahnuť [PDF - 433,38 kB]

dedina roka 2019