Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 3/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Stav: platný | Dátum účinnosti: 15.12.2021 |

Stiahnuť [PDF - 307,48 kB]

dedina roka 2019