Všeobecne záväzné nariadenie Obce Papradno č. 1/2022, o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 16.06.2022 |

Stiahnuť [PDF - 598,43 kB]

dedina roka 2019