Dodatok č. 2 k VZN 5/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Stav: platný | Dátum účinnosti: 14.12.2017 |

Stiahnuť [PDF - 102,69 kB]

dedina roka 2019