Dodatok č. 2 k VZN 2/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v CSS obce Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 13.01.2017 |

Stiahnuť [PDF - 188,42 kB]

dedina roka 2019