Dodatok č. 1 k VZN 5/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Stav: platný | Dátum účinnosti: 15.12.2016 |

Stiahnuť [PDF - 216,68 kB]

dedina roka 2019