Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v CSS obce Papradno

Stav: platný | Dátum účinnosti: 15.12.2016 |

Stiahnuť [PDF - 276,29 kB]

 

dedina roka 2019